Yhdistys

Yhdistysasiakirjat

Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry säännöt (PDF)

Toimintasuunnitelma 2023 (PDF)

Yhdistyksen tiedottamisen periaatteet

Sisäinen tiedottaminen

Sisäisen tiedottamisen pääkanavana käytetään sähköpostia. Kaikesta yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäseniä sähköpostilla. Facebookin suljettu ryhmä ja whatsupryhmä toimivat tiedotuksen tukena. 

Ulkoinen tiedottaminen

Ulkoisen tiedottamisen pääkanavana toimii yhdistyksen nettisivut. Nettisivuilla tiedotetaan yhdistyksen vakiintuneesta toiminnasta ja merkittävistä alueen kehittämiseen liittyvistä asioista. Paperista postia käytetään tapahtumista informoimiseen. Lisäksi aina vuosikokouksen jälkeen jaetaan alueen asukkaiden postilaatikoihin tietoa yhdistyksestä. Tapahtumista tiedotetaan myös avoimilla Facebook-sivuilla ja Instagramissa. 

Fyysisen ilmoitustaulun toteuttaminen asetetaan tavoitteeksi.