Kuopion kansallinen kaupunkipuisto

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuonna 2017. Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä arvonimi ja sillä tarkoitetaan kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Kansallisen kaupunkipuiston arvonimi turvaa kaupungin oikeanlaista kehittämistä, arvokohteiden säilymistä, eheyttävää kaupunkisuunnittelua, alueiden virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuuriperinnöllisten arvojen säilyttämistä. Kansallinen kaupunkipuisto määrittää kaupungin ne kulttuuriset, historialliset, ekologiset ja esteettiset arvot, jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Onnellisena voimme todeta, että Wanhan Haapaniemen alue on osa Kuopion kansallista kaupunkipuistoa!

Kuopio laati kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.10.2022. Wanhan Haapaniemen asukasyhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui KKP:n hoito- ja käyttösuunnitelman osallispaneeliin 8.6.2021. Nyt kaupunki on käynnistämässä hoito- ja käyttösuunnitelman jalkauttamisen käytäntöön. Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys järjesti Kuopion kaupungin yleiskaavapäällikkö Heli Laurisen kanssa TEAMS-tilaisuuden 12.4.2023, jossa keskusteltiin hoito- ja käyttösuunnitelman sisällöstä Wanhan Haapaniemen alueen näkökulmasta.

Jatkoa varten asukasyhdistys tulee tarvitsemaan kaikkia innokkaita alueen asukkaita mukaan osallistumaan hoito- ja käyttösuunnitelman sisältöjen läpikäymiseen sekä toteuttamiseen. Asukasyhdistys tulee toteuttamaan huhti-toukokuun 2023 aikana kyselyn, jonka pohjalta kerätään tietoa alueen kehittämisen prioriteettijärjestyksestä sekä kartoittamaan halukkaita mukaan työryhmiin. Nyt on lupa innostua!